За охлаждане

Харесайте ни и във Facebook, ако ви харесва нашия сайт

Сервиз на климатична техника

 

Уважаеми клиенти,

Еъркон Системс ООД осигурява пълно гаранционно и извън гаранционно обслужване на всики климатици закупени от фирмата. Всеки възникнал проблем с вашия климатик ще бъде отстранен по възможно най-бързия и качествен начин.

Преди да позвъните обаче, първо обърнете внимание на следните неща:

 

Ако климатика не работи:

- уверете се че има захранване до него (дали има ток, дали не е паднал бушона);
- проверете батериите на дистанционното (след смяната им рестартирайте дистанционното - виж инструкция за експлоатация);
- вижте дали и как светят индикаторните лампи на вътрешното тяло. Това е код  за грешка, който ще ни помогне да разберем какво да имаме предвид когато идваме за ремонт.


Ако климатика не охлажда достатъчно добре:

- уверете се че няма предмет, който да пречи на нормалната циркулация на въздушния поток;
- проверете дали всички врати и прозорци са затворени;
- проверете дали са чисти праховите филтри. Ако не - измийте ги, изсушете ги и ги поставете обратно в климатика;
- директната слънчева светлина е огромен източник на топлина. Използвайте щори или завеси, за да засенчите огретите прозорци;

 
Ако климатика не отоплява достатъчно добре:

- уверете се че няма предмет, който да пречи на нормалната циркулация на въздушния поток;
- проверете дали всички врати и прозорци са затворени;
- проверете дали са чисти праховите филтри. Ако не - измийте ги, изсушете ги и ги поставете обратно в климатика;- вижте позицията на клапите. Правилната е тази, при която те са насочени така, че климатика да духа максимално надолу.


Ако климатика издава странни шумове:

- чува се пукане от вътрешното тяло на климатика - въможно е да се получава такъв шум понякога, тъй като пластмасата се свива и разширява под въздействието на топлия/студен въздух, който излиза от климатика. Това е напълно нормално явление;- чува се нещо все едно някаква течност изтича от някъде – най-вероятно чувате хладилния агент, когато климатика променя режима си на работа;
- чува се шум от външното тяло и от него се вдига пара и изтича вода - това е процеса на обезскрежаване на климатика.


Гаранционна поддръжка

Всеки закупен от Еъркон Системс климатик получава гаранция, както е описано в гаранционната карта. Гаранцията покрива всички фабрични дефекти, възникнали по време на нормалната експлоатация на климатика в гаранционния период.  При възникнал гаранционен проблем, ремонтът на климатика ще бъде за сметка на Еъркон Системс, включително резервни части и ако е необходим демонтаж, тестване в сервиз и монтаж. Изключение правят случаите, когато по желание на клиента климатика е монтиран с вижка или алпинист. Тогава клиента трява да осигури достъп до климатика или да заплати стойността на услугата, осигуряваща достъпа.

Гаранцията на климатика не важи в случаите, когато повредата е причинена от: повишено или понижено захранващо напрежение, токови удари, природни стихии, неправилна експлоатация и/или немърливо отношение към уреда, ако уреда е удрян, както и в случаите когато е правен опит за отстраняване на повредата от неопълномощени лица. В тези случаи ремонтът се заплаща съгласно действащата ценова листа на фирмата.


Извън гаранционна поддръжка

Еъркон Системс осигурява следгаранционен сервиз на всички предлагани климатици. Ремонтът се извършва от висококвалифицирани специалисти в областта на сервизната дейност. Цената за ремонта се формира като сума от цената на повредената част или модул и цената за труд.

Цените на резервните части се оферират на клиента след установяване на проблема и преди евентуалната им подмяна.


Цените за труд са както следва:

- посещение на обекта и констатиране на проблема — 50 лв.;
- за обекти, намиращи се над 30 км от София се заплаща по 0.45 ст/км, над двадесетия километър;
- подмяна на  вътрешен контролен модул - 50 лв.
- подмяна на външен контролен модул - 50 лв.
- подмяна на компресор - 150 лв.
- подмяна на ТРВ (термо регулиращ вентил) - 100 лв.
- подмяна на топлообменник - 180 лв.
- подмяна двигател на външен вентилатор - 50 лв.
- подмяна двигател на вътрешен вентилатор - 70 лв.
- подмяна на вертикални или хоризонтални клапи - 30 лв.
- подмяна на пластмасов елемент от корпуса на вътрешното тяло - от 10 до 30 лв. (в заисимост от модела и конкретния елемент);
- подмяна датчик за температура, ниско или високо налягане - 30 лв.
- други - оферират се допълнително.

 

АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА

 

Еъркон Системс предлага абонаментна поддръжка на климатици. Можете да се абонирате за периодична профилактика.

Целта на профилактиката е климатизаторите да бъдат поддържани в оптимално техническо състояние, което води и до оптимална електрическа консумация.

 

Профилактика

При профилактика се почистват праховите филтри на вътрешното тяло, измерват се наляганията и електрическите параметри на климатизатора и се отстраняват най-грубите повърхностни замърсявания на въшния агрегат.

В зависимост от състоянието на климатика и изсикванията на клиента, може да бъде извършена профилактика с демонтаж и основно почистване на телата на климатика. Цената в този случай се оферира допълнително в зависимост от спецификите на техниката и обекта.

 

e-max.it, posizionamento sui motori